خدمات ما

اجرای دیوارهای فوق سبک

اجرای دیوارهای فوق سبک

اين ديوارها كه جنس آن از EPS (پلي استايرن انبساطي) با فرمت نسوز است ، شبكه اي از مفتول اهني به قطر mm 7/2 وبا چشمي 8*8 را به جهت استحكام هر چه بيشتر در درون خود پنهان دارد.

ديوار SLP در دو ضخامت 10 و 15 سانتيمتر و به ابعاد 3 و 6 متر مربع توليد ، و وزن هر متر مربع ان 6 تا 5/7 كيلو گرم با كليه متعلقات ميباشد، كه با محاسبات قبل از طراحي، صرفه جويي چشم گيري در بار اهن مصرفي ،اسكلت و پي سازه دارد.

نكته قابل توجه در مورد اين ديوار اينكه نياز به هيچ گونه ممصالحي از قبيل گچ ، سيمان و ...براي نصب ندارد و با 4 عددنبشي   گالوانيزه  از چهار طرف  و با ميخ و چاشني هيلتي  در زمان بسيار كوتاه نصب ميگردد.

لازم به ذكر است  كه اين ديوار با كليه متعلقات  از قبيل رابيتز ، نبشي ها، وساير لوازم مصرفي مورد نياز در يك پكيج كامل قابل ارائه به مشتريان عرضه ميگردد.